zamknij [x]INFORMACJA ZARZĄDU DLA CZŁONKÓW SKOK KWIATKOWSKIEGO

Szanowni Państwo,

      W związku z pojawiającymi się w niektórych mediach informacjami uogólniającymi sytuację w kilku kasach na cały sektor spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych informujemy, że SKOK Kwiatkowskiego jest jedną z 51 odrębnych i niezależnych instytucji finansowych tego typu, prowadzących odrębną politykę finansową, produktową oraz sprzedażową, które decydują o wynikach finansowych
Według wstępnych danych SKOK Kwiatkowskiego zakończył 2014 rok zyskiem netto w wysokości 1,1 mln zł przy sumie bilansowej 111,9 mln zł.

Informujemy również, że SKOK Kwiatkowskiego spełnia wszystkie wymagania ustawowe, co zostało potwierdzone decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.12.2013 r. o zatwierdzeniu Pana Stanisława Komendackiego na stanowisku Prezesa Zarządu SKOK Kwiatkowskiego.

Przypominamy, że zdeponowane środki Członków SKOK Kwiatkowskiego podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do kwoty 100 000 Euro.

Z wyrazami szacunku
Zarząd SKOK Kwiatkowskiego

Zaloguj się do e-skok
Aktualności
2020-03-25
Aktualna informacja o pracy oddziałów SKOK Kwiatkowskiego w związku z COVID-19
Może się zdarzyć, że niektóre z naszych placówek zostaną czasowo wyłączone  z obsługi lub zostaną skrócone godziny ich otwarcia....
2020-01-07
Informacja o zmianie numerów rachunków płatniczych członków SKOK Kwiatkowskiego
Jeżeli przekazują Państwo emeryturę lub rentę na rachunek w SKOK Kwiatkowskiego, muszą Państwo przekazać niezwłocznie do ZUS wiosek o zmianę rachunku płatniczego. Wniosek...

Centrala
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

tel. 14 637-34-15
tel. 14 637-27-79

Szczegóły kontaktu
wykonanie: Redruk
Copyright © Skok Kwiatkowskiego