Zaloguj się do e-skok

Komunikat - Połączenie SKOK Kwiatkowskiego i Rzeszowskiej SKOK im. Bpa J. S. Pelczara

2019-10-01

                                                                                                              Tarnów, 01.10.2019 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.09.2019 r., zostały wpisane zmiany w KRS w dniu 30.09.2019 r. i nastąpiło połączenie SKOK Kwiatkowskiego (Kasa przejmująca) i Rzeszowskiej SKOK im. Bpa J. S. Pelczara (Kasa przejmowana). Połączone Kasy będą działać pod nazwą:

                                                            SKOK Kwiatkowskiego

W wyniku połączenia SKOK Kwiatkowskiego staje się następcą prawnym przejętej Kasy a organami statutowymi są organy statutowe SKOK Kwiatkowskiego.

Efektem połączenia jest zwiększenie rozmiarów i terenu działalności oraz poprawa pozycji na rynku usług finansowych umożliwiająca dalszy rozwój i bezpieczne funkcjonowanie połączonych Kas.

Pragniemy serdecznie powitać dotychczasowych członków Rzeszowskiej SKOK im. Bpa J. S. Pelczara. Wierzymy, że nasza oferta produktowa spełni Państwa oczekiwania.

Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.

                                                         Z wyrazami szacunku,

                                                    Zarząd SKOK Kwiatkowskiego

Centrala
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

tel. 14 637-34-15
tel. 14 637-27-79

Szczegóły kontaktu
wykonanie: Redruk
Copyright © Skok Kwiatkowskiego