Zaloguj się do e-skok

Powołanie Prezesa Zarządu SKOK Kwiatkowskiego

2016-09-19

Informujemy, że 13 września 2016 r. na 320. posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Pana Edmunda Gębarowskiego na Prezesa Zarządu SKOK Kwiatkowskiego.

Komunikat z 320. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego 13 września 2016 r.

Centrala
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

tel. 14 637-34-15
tel. 14 637-27-79

Szczegóły kontaktu
wykonanie: Redruk
Copyright © Skok Kwiatkowskiego