Zaloguj się do e-skok

Lokata "Optima"

2018-12-19

Charakter lokaty: odnawialna
Minimalna kwota lokaty: 500 PLN
Typ stopy procentowej: stała
Wysokość odsetek w przypadku podjęcia lokaty przed upływem okresu umownego: 10% odsetek naliczonych wg umownej stopy procentowejOkres lokowania: Oprocentowanie
7 dni 0,25 %
1 m-c 0,50 %
3 m-ce 0,50 %
6 m-cy 0,75 %
9 m-cy 1,00%
12 m-cy 1,25 %
2020-01-07
Informacja o zmianie numerów rachunków płatniczych członków SKOK Kwiatkowskiego
Jeżeli przekazują Państwo emeryturę lub rentę na rachunek w SKOK Kwiatkowskiego, muszą Państwo przekazać niezwłocznie do ZUS wiosek o zmianę rachunku płatniczego. Wniosek o zmianę rachunku płatniczego można złożyć w każdej placówce ZUS, przesłać...

Centrala
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

tel. 14 637-34-15
tel. 14 637-27-79

Szczegóły kontaktu
wykonanie: Redruk
Copyright © Skok Kwiatkowskiego