Zaloguj się do e-skok

Rachunek Systematycznego Oszczędzania "Skarbonka"

2018-12-19

Okres lokowania : 3 - 36 m-cy
Typ stopy procentowej : zmienna
Minimalna kwota miesiecznej wpłaty: 50 zł
Wysokość odsetek w przypadku podjęcia lokaty przed upływem okresu umownego: 10 % odsetek naliczonych wg umownej stopy procentowej
Okres lokowania Oprocentowanie
3-5 m-cy 0,50 %
6-8 m-cy 0,75%
9-11 m-cy 1,00 %
12-36 m-cy 1,25 %
2020-01-07
Informacja o zmianie numerów rachunków płatniczych członków SKOK Kwiatkowskiego
Jeżeli przekazują Państwo emeryturę lub rentę na rachunek w SKOK Kwiatkowskiego, muszą Państwo przekazać niezwłocznie do ZUS wiosek o zmianę rachunku płatniczego. Wniosek o zmianę rachunku płatniczego można złożyć w każdej placówce ZUS, przesłać...

Centrala
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

tel. 14 637-34-15
tel. 14 637-27-79

Szczegóły kontaktu
wykonanie: Redruk
Copyright © Skok Kwiatkowskiego