Zaloguj się do e-skok

O nas

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SKOK KWIATKOWSKIEGO

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

OCENA RADY NADZORCZEJ SKOK KWIATKOWSKIEGO DOT. STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMCJI SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ 


POLITYKA INFORMACYJNA


SKŁAD ZARZĄDU SKOK KWIATKOWSKIEGO:

Edmund Gębarowski - Prezes Zarządu

Stanisław Mikuła  - Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Porada - Wiceprezes Zarządu

Rafał Bujak - Wiceprezes Zarządu


RAPORT O SYTUACJI FINANSOWEJ SKOK KWIATKOWSKIEGO:

* bilans

* rachunek zysków i strat

* opinia niezależnego biegłego rewidenta
2018-06-21
Pożyczka jesienna
Potrzebujesz gotówki na dowolne cel? Specjalnie dla Ciebie SKOK Kwiatkowskiego przygotował atrakcyjną pożyczkę gotówkową!Serdecznie zapraszamy.

Centrala
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

tel. 14 637-34-15
tel. 14 637-27-79

Szczegóły kontaktu
wykonanie: Redruk
Copyright © Skok Kwiatkowskiego