Zaloguj się do e-skok

O nas

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SKOK KWIATKOWSKIEGO

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMCJI SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ 


POLITYKA INFORMACYJNA


SKŁAD ZARZĄDU SKOK KWIATKOWSKIEGO:

Edmund Gębarowski - Prezes Zarządu

Stanisław Mikuła  - Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Porada - Wiceprezes Zarządu

Rafał Bujak - Wiceprezes Zarządu


RAPORT O SYTUACJI FINANSOWEJ SKOK KWIATKOWSKIEGO:

* bilans

* rachunek zysków i strat

* opinia niezależnego biegłego rewidenta
2017-08-24
Już czas na pożyczkę Idealną!
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty pożyczkowej SKOK Kwiatkowskiego!Specjalnie dla Państwa SKOK Kwiatkowskiego przygotował Pożyczkę IdealnąPożyczka Idealna to:* niskie oprocentowanie* brak ukrytych kosztów* szybka wypłata gotówki*...

Centrala
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

tel. 14 637-34-15
tel. 14 637-27-79

Szczegóły kontaktu
wykonanie: Redruk
Copyright © Skok Kwiatkowskiego