Zaloguj się do e-skok

Podstawowy rachunek płatniczy STANDARD

2018-08-08

Podstawowy Rachunek Płatniczy można otworzyć, jezeli nie posiada się innego rachunku płatniczego (oszczędnościowo-rozliczeniowego) w PLN w Polsce.

Oprocentowanie PRP: 0,00%

Opłaty dotyczące rachunku:

2020-01-07
Informacja o zmianie numerów rachunków płatniczych członków SKOK Kwiatkowskiego
Jeżeli przekazują Państwo emeryturę lub rentę na rachunek w SKOK Kwiatkowskiego, muszą Państwo przekazać niezwłocznie do ZUS wiosek o zmianę rachunku płatniczego. Wniosek o zmianę rachunku płatniczego można złożyć w każdej placówce ZUS, przesłać...

Centrala
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

tel. 14 637-34-15
tel. 14 637-27-79

Szczegóły kontaktu
wykonanie: Redruk
Copyright © Skok Kwiatkowskiego