Zaloguj się do e-skok

Rachunek bieżący Tandem

2018-08-08

Oprocentowanie : 1 %
Kapitalizacja : kwartalna
Opłata za prowadzenie e-Tandem : 5 zł/m-c
Opłata za przelewy internetowe zewn. : 1,50 zł
Opłata za przelewy internetowe wewn. : 0 zł
Opłata za internetowe zlecenia stałe : 0 zł
Opłata za przelewy internetowe do ZUS/US : 3 zł

Posiadaczami rachunku mogą być osoby : prowadzące działalność gospodarczą jednoosobowo i rozliczające się z urzędem skarbowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej lub na zasadach ogólnych, uzyskujące dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w rolnictwie, prowadzące działalność gospodarczą wykonując wolny zawód, prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

2020-01-07
Informacja o zmianie numerów rachunków płatniczych członków SKOK Kwiatkowskiego
Jeżeli przekazują Państwo emeryturę lub rentę na rachunek w SKOK Kwiatkowskiego, muszą Państwo przekazać niezwłocznie do ZUS wiosek o zmianę rachunku płatniczego. Wniosek o zmianę rachunku płatniczego można złożyć w każdej placówce ZUS, przesłać...

Centrala
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

tel. 14 637-34-15
tel. 14 637-27-79

Szczegóły kontaktu
wykonanie: Redruk
Copyright © Skok Kwiatkowskiego