Zaloguj się do e-skok

ROR-senior

2018-08-08

Oprocentowanie : 0,2 wysokosci stopy referencyjnej NBP
Kapitalizacja : kwartalna
Założenie ROR : 0 zł
Opłata za prowadzenie ROR : 2 zł/m-c

Rachunek dla emerytów i rencistów oraz osób przebywajšcych na świadczeniu przedemerytalnym po okazaniu legitymacji emeryta/rencisty lub innego dokumentu potwierdzajšcego otrzymywanie świadczenia

2019-06-18
Letnia oferta pożyczkowa
Potrzebujesz gotówki na dowolne cel? Specjalnie dla Ciebie SKOK Kwiatkowskiego przygotował atrakcyjną pożyczkę gotówkową!Serdecznie zapraszamy do naszych oddziałów.

Centrala
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

tel. 14 637-34-15
tel. 14 637-27-79

Szczegóły kontaktu
wykonanie: Redruk
Copyright © Skok Kwiatkowskiego