Zaloguj się do e-skok

e-ROR

2018-08-08

Oprocentowanie : 0,2 wysokości stopy referencyjnej NBP
Kapitalizacja : kwartalna
Opłata za prowadzenie e-ROR : 3 zł/m-c
Opłata za przelewy internetowe (wewn.,zewn., zlec. stałe) : 0 zł
Opłata za przelewy internetowe do ZUS/US : 3 zł
2020-01-07
Informacja o zmianie numerów rachunków płatniczych członków SKOK Kwiatkowskiego
Jeżeli przekazują Państwo emeryturę lub rentę na rachunek w SKOK Kwiatkowskiego, muszą Państwo przekazać niezwłocznie do ZUS wiosek o zmianę rachunku płatniczego. Wniosek o zmianę rachunku płatniczego można złożyć w każdej placówce ZUS, przesłać...

Centrala
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

tel. 14 637-34-15
tel. 14 637-27-79

Szczegóły kontaktu
wykonanie: Redruk
Copyright © Skok Kwiatkowskiego