Zaloguj się do e-skok

Ubezpieczenia w SKOK Kwiatkowskiego - zobacz szczegóły

SKOK Kwiatkowskiego oferuje ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA

Pakiety indywidualnych ubezpieczeń dla pożyczkobiorców SKOK Kwiatkowskiego

Celem ubezpieczenia jest zabezpieczenie finansowe dla rodziny pożyczkobiorcy lub samego pożyczkobiorcy na wypadek braku możliwości spłaty pożyczki, w przypadku wystąpienia zdarzeń objętych zakresem ochrony.

Oferujemy następujące warianty ubezpieczenia:

Wariant 1

Wariant 2

Trwałe inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku - w zależności od tego, czy Ubezpieczony ma ustalone prawo do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego

Pakiet Twój DOM Plus

Twój DOM Plus to ochrona domu i mieszkania od zdarzeń losowych.

W UNIQA chronią Państwo Twój dom od zdarzeń losowych np. pożaru, huraganu lub zalania. Mogą  Państwo wybrać opcje, których potrzebują i zrezygnować z pozostałych, obniżając w ten sposób cenę ubezpieczenia.

W zakresie ubezpieczenia od zdarzeń losowych mają Państwo do wyboru warianty MINI, MAXI i MEGA. MINI i MAXI oparte są na formule ryzyk nazwanych, czyli UNIQA odpowiada za szkody w mieniu spowodowane wyłącznie zdarzeniami losowymi objętymi ochroną (zdarzenia te wskazane są w OWU).

 

Ubezpieczenie w zakresie MEGA oparte jest na formule All Risk. To znaczy, że UNIQA odpowiada za szkody w mieniu spowodowane wszelkimi nagłymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności określonych w OWU.

 

W ramach Twój DOM Plus mogą objąć Państwo ochroną ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Dodatkowo można również ubezpieczyć sprzęt elektroniczny, dom letniskowy, lub nagrobek.

W cenie ubezpieczenia otrzymują Państwo dostęp do usług Home Assistance. W przypadku wystąpienia zdarzeń objętych ochroną UNIQA zapewni interwencję specjalisty polegającą na zorganizowaniu i pokryciu kosztów dojazdu i robocizny np: hydraulika, elektryka, szklarza lub ślusarza.


Szczegóły w Oddziałach SKOK Kwiatkowskiego
2020-01-07
Informacja o zmianie numerów rachunków płatniczych członków SKOK Kwiatkowskiego
Jeżeli przekazują Państwo emeryturę lub rentę na rachunek w SKOK Kwiatkowskiego, muszą Państwo przekazać niezwłocznie do ZUS wiosek o zmianę rachunku płatniczego. Wniosek o zmianę rachunku płatniczego można złożyć w każdej placówce ZUS, przesłać...

Centrala
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

tel. 14 637-34-15
tel. 14 637-27-79

Szczegóły kontaktu
wykonanie: Redruk
Copyright © Skok Kwiatkowskiego