DBAMY O TWOJE FINANSE !

„Wartością Kasy są ludzie, którzy ją tworzą”

Tradycja i dziś

Siedziba SKOK Kwiatkowskiego 1930 r.

Pierwsi klienci ustawiali się w kolejce z wypełnionymi deklaracjami członkowskimi do Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 16 stycznia 1996 r.

Zapewne żaden z nich nie zdawał sobie sprawy z tego, że tradycje SKOK Kwiatkowskiego sięgają 1929 r., kiedy to została powołana do życia Spółdzielnia Oszczędnościowo-Kredytowa Pracowników P.F.Z.A. w Tarnowie z o.o.

Tradycja samopomocy finansowej oraz nowoczesne wzorce czerpane z unii kredytowych USA i Kanady stały się podstawą do rozwoju działalności SKOK-u Kwiatkowskiego. (monografia Roberta Lichwały „Historia jednej Kasy”)

Eugeniusz Kwiatkowski - Patron SKOK

Od 28 lat jesteśmy polską instytucją finansową, ponad 30 tysięcy członków – współwłaścicieli tworzy wspólny kapitał.

Naszym celem jest:

 • gromadzenie środków i udzielanie swoim członkom pożyczek i kredytów
 • przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych
 • wykonywanie dystrybucji ubezpieczeń.

Patronem Kasy jest Eugeniusz Kwiatkowski – minister przemysłu i handlu II Rzeczypospolitej, minister skarbu, wicepremier.

Posiadamy oddziały w województwie małopolskim, śląskim i podkarpackim.

Siedziba Centrali Kasy mieści się w Tarnowie.

Każdy klient jest dla nas ważny

SKOK Kwiatkowskiego umożliwia swoim członkom uzyskanie niezależności finansowej.

Do Kasy mogą należeć osoby z wszystkich grup zawodowych: lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, przedsiębiorcy, rolnicy, jak również pracownicy urzędów, handlowcy, kasjerzy czy emeryci i renciści.

Kasa proponując swoje usługi staje się dla wielu rodzin jedynym partnerem finansowym.

SKOK dopasowuje się do potrzeb klienta. Poprzez miłą, kompetentną obsługę udostępnia swoje usługi.

Każdy wniosek rozpatrujemy indywidualnie. Każdy klient jest dla nas ważny, dlatego dbamy o relację z klientem.

Staramy się poznać potrzeby naszych klientów.

Dziękujemy za zaufanie

Zarząd Kasy

Bezpieczeństwo

Podstawą działalności jest:

Od 2012 roku działalność SKOK jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF)

KNF zatwierdził Statut Kasy oraz wyraził zgodę na powołanie Prezesa Zarządu.

SKOK to bezpieczna instytucja finansowa. Gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w Kasie każdego członka do równowartości 100 tys. EURO Środki te podlegają 100-procentowej gwarancji.

Struktura organizacyjna

Skład Zarządu:

Agnieszka Porada - Prezes Zarządu


Iwona Filińska-Florek - Wiceprezes Zarządu


Rafał Bujak - Wiceprezes Zarządu

Struktura organizacyjna:

Informacja o działaniach organów Kasy

Informacja o działaniach organów Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

za miesiąc marzec 2024


I. Przedmiotem posiedzeń Zarządu były sprawy związane z bieżącym zarządzaniem Kasą.

 

1) Zarząd zapoznawał się z analizami ryzyk występujących w działalności Kasy oraz podejmował konieczne działania zmierzające do zminimalizowania wpływu zidentyfikowanych ryzyk na funkcjonowanie Kasy.

2) Zarząd zatwierdzał sprawozdania przedkładane przez pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie poszczególnych komórek organizacyjnych Kasy, w tym sprawozdania dotyczące oceny bieżącej sytuacji ekonomiczna – finansowej Kasy, danych finansowych i ekonomicznych, sprzedażowych, windykacyjnych niezbędne do podejmowania decyzji związanych z zabezpieczeniem stabilnego funkcjonowania Kasy.

3) Zarząd przygotowywał również informacje i raporty, które podlegają cyklicznemu przedkładaniu do wiadomości Rady Nadzorczej.

4) Podejmował uchwały w przedmiocie:

 • przyjmowania nowych członków
 • rozpatrzenia wniosków o przyznanie pożyczek
 • analiz dotyczących pism członkowskich, reklamacji
 • wypowiadania członkom umów pożyczek i kredytów przeterminowanych
 • udzielenia upoważnienia

5) Zatwierdzał nowe i aktualizował dotychczasową dokumentację i procedury regulujące pracę w Kasie dotyczącą m.in.:

 • Zasad Ładu Korporacyjnego
 • Procedur zapobiegających praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Listy dostępu dla użytkowników systemu
 • Regulacji dot. ryzyka płynności

weryfikując zakres i tryb wykonania zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego.

  

Istotnym elementem pracy Zarządu było zapoznawanie się ze zmianami stanu prawnego, a także dostosowywaniem do niego regulacji wewnętrznych obowiązujących w SKOK.


Omówienie bieżących spraw, w szczególności dotyczących sytuacji w placówkach sprzedażowych z uwzględnieniem aspektu dotyczącego

budowania i umacniania więzi członkowskiej, a także jeszcze lepszego reagowania na potrzeby Członków Kasy.           


Centrala

SKOK Kwiatkowskiego

ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

Zadzwoń

tel. 14 637 34 15

tel. 14 637 27 79

Napisz do nas

skok@skokkwiatkowskiego.pl

Z dniem 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W trosce o zapewnienie prywatności i ochronę Państwa danych osobowych zamieszczamy realizowaną w ramach naszego serwisu Politykę Prywatności.


Jednocześnie informujemy, iż na naszej stronie internetowej używamy plików cookies, służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach.