Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group


Ubezpieczenie na Życie Pożyczkobiorców SKOK Kwiatkowskiego


Cel i charakter Umowy

Jest to ubezpieczenie o charakterze ochronnym. Celem Umowy jest ochrona życia i następstw Chorób lub Nieszczęśliwych Wypadków dotyczących Ubezpieczonego, a nie gromadzenie i inwestowanie środków pochodzących ze Składki

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

W ramach Umowy ochroną ubezpieczeniową obejmujemy:

  • śmierć Ubezpieczonego,
  • Całkowitą i Trwałą Niezdolność Ubezpieczonego w następstwie Choroby lub NW - w przypadku Ubezpieczonych, którzy nie posiadają stwierdzonego prawa do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego,
  • Trwałe Inwalidztwo Ubezpieczonego w następstwie NW - w przypadku Ubezpieczonych, którzy posiadają ustalone prawo do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego.

Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy zdarzenia, które nastąpiły (śmierć Ubezpieczonego) albo rozpoczęły się (Całkowita i Trwała Niezdolność do Pracy w Następstwie Choroby lub NW, Trwałe Inwalidztwo w Następstwie Choroby) w Okresie Ubezpieczenia.

Świadczenie

Wysokość Świadczenia uzależniona jest od wysokości Sumy Ubezpieczenia, opisanej w OWU i we wniosku o zawarcie Umowy.Centrala

SKOK Kwiatkowskiego

ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

Zadzwoń

tel. 14 637 34 15

tel. 14 637 27 79

Napisz do nas

skok@skokkwiatkowskiego.pl

Z dniem 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W trosce o zapewnienie prywatności i ochronę Państwa danych osobowych zamieszczamy realizowaną w ramach naszego serwisu Politykę Prywatności.


Jednocześnie informujemy, iż na naszej stronie internetowej używamy plików cookies, służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach.